Έρευνα ευχαρίστησης (Pleasure Experiment)


Η ευχαρίστηση είναι ένας ισχυρός παράγοντας που καθοδηγεί την ανθρώπινη συμπεριφορά. Συχνά βρίσκουμε ευχαρίστηση για την ικανοποίηση βασικών βιολογικών αναγκών, αλλά και πολλά άλλα πράγματα μπορεί επίσης να μας κάνουν να νιώθουμε καλά. Σε αυτό το πείραμα, χαρτογραφούμε πόσο έντονη χαρά, ευτυχία, ευχαρίστηση και απόλαυση φέρνουν διαφορετικά πράγματα στους ανθρώπους.


Consent for participation:

Ερευνητικό Δελτίο: Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στην έρευνα ευχαρίστησης

Η ευχαρίστηση είναι ένας ισχυρός παράγοντας που καθοδηγεί την ανθρώπινη συμπεριφορά. Συχνά βρίσκουμε ευχαρίστηση για την ικανοποίηση βασικών βιολογικών αναγκών, αλλά και πολλά άλλα πράγματα μπορεί επίσης να μας κάνουν να νιώθουμε καλά. Σε αυτό το πείραμα, χαρτογραφούμε πόσο έντονη χαρά, ευτυχία, ευχαρίστηση και απόλαυση φέρνουν διαφορετικά πράγματα στους ανθρώπους.

Πορεία του πειράματος: Χρειάζονται περίπου 20 λεπτά για να ολοκληρωθεί το πείραμα. Θα σας εμφανιστεί ένα στοιχείο (όπως "φίλοι") κάθε φορά στην οθόνη σας. Ο στόχος σας είναι να αξιολογήσετε πόση χαρά, ευτυχία, ευχαρίστηση και απόλαυση το στοιχείο που έχει το αντικείμενο θα σας φέρει. Μπορείτε να αξιολογήσετε όσα στοιχεία επιθυμείτε - μόλις θελήσετε να τερματίσετε το πείραμα, απλά κλείστε το πρόγραμμα περιήγησης. Οι απαντήσεις που δώσατε μέχρι τώρα αποθηκεύονται αυτόματα. Εάν θέλετε να θέσετε σε παύση το πείραμα, μπορείτε να συνδεθείτε αργότερα εισάγοντας το αναγνωριστικό συμμετέχοντα στην αρχική σελίδα του πειράματος. Η συμμετοχή στα πειράματα είναι εντελώς εθελοντική και μπορείτε να σταματήσετε το πείραμα ανά πάσα στιγμή χωρίς να δώσετε κανένα λόγο. Τα δεδομένα του πειράματος αντιμετωπίζονται εμπιστευτικά με τον τρόπο που απαιτείται από τον Φινλανδικό νόμο για τα προσωπικά δεδομένα και μόνο από τα μέλη της ερευνητικής ομάδας. Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε κρυπτογραφημένο διακομιστή στο Πανεπιστήμιο του Turku και κανένας συμμετέχων δεν μπορεί να προσδιοριστεί με βάση τις απαντήσεις τους. Τα αποτελέσματα του πειράματος θα αναλυθούν ως κωδικοποιημένα σε επίπεδο ομάδας και κανένας συμμετέχων δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί από αυτά. Τα αποτελέσματα του πειράματος θα δημοσιευθούν σε φινλανδικά και διεθνή επιστημονικά άρθρα, σύμφωνα με τις αρχές που λαμβάνουν υπόψη την προαναφερθείσα δεοντολογία και εμπιστευτικότητα. Οι πληροφορίες ταυτότητας του προγράμματος περιήγησης δεν αποθηκεύονται. Το πείραμα είναι ένα έργο της ερευνητικής ομάδας των ανθρώπινων συγκινησιακών συστημάτων στο Turku PET Centre.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το πείραμα θα δοθούν από τον Καθ. Lauri Nummenmaa, Πανεπιστήμιο Aalto και το PET Turku Centre lauri.nummenmaa@aalto.fi

Πριν δώσω την συγκατάθεση μου, διάβασα και κατανόησα το Ερευνητικό Δελτίο που έλαβα, και έλαβα επαρκείς πληροφορίες για την πορεία του πειράμματος. Μου κατέστη ξεκάθαρο ότι τα πειραματικά δεδομένα που θα συλλεχθούν από εμένα θα αντιμετωπιστούν εμπιστευτικώς με τέτοιο τρόπο που η ταυτότητα μου δε θα μπορεί να αναγνωριστεί. Κατανοώ ότι η συμμετοχή μου στη μελέτη είναι εντελώς εθελοντική και ότι μπορώ να σταματήσω το πείραμα οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να επεξηγώ το λόγο. Επίσης μου κατέστη σαφές ότι θα λάβω περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με τους γενικούς όρους και την πρόοδο της μελέτης από τον Ερευνητή που αναφέρθηκε στο Ερευνητικό Δελτίο, εάν το επιθυμώ. Κατανοώ ότι τα πειραματικά δεδομένα συλλέγονται μόνο για ερευνητικούς σκοπούς και ότι δεν αποκαλύπτονται ούτε εν μέρει στον συμμετέχοντα και ότι τα στοιχεία της ταυτοτητάς μου δε θα αποθηκευθούν.

Πατώντας στο παρακάτω πλήκτρο, δίνω την εγγρισή μου για τη συλλογή των στοιχείων της μελέτης, όπως περιγράφηκαν στο Ερευνητικό Δελτίο.

Αυτής της ηλεκτρονικής συναίνεσης θα υπάρχει ψηφιακή καταχώρηση αποθηκευμένη στα αρχεία του ερευνητή

Agree