Musiikkinäytteiden arviointi


Kokeen aikana kuulet lyhyitä musiikkinäytteitä. Tehtävänäsi on arvioida, kuinka voimakkaasti musiikkinäytteet herättävät sinussa erilaisia tunteita.


Consent for participation:

Kiitos osallistumisesta tutkimukseen.

Osallistuminen on täysin vapaaehtoista, ja voit lopettaa kokeen milloin tahansa. Kerättyä aineistoa käsitellään luottamuksellisesti Suomen henkilötietolain mukaisesti. Vain tutkimusryhmän jäsenillä on pääsy aineistoon. Aineisto säilytetään Turun yliopiston suojatulla palvelimella. Osallistujia ei voida tunnistaa vastausten perusteella. Tutkimustulokset julkaistaan tieteellisissä lehdissä. Tutkimus on osa Turun PET-keskuksessa toimivan Human Emotion Systems Laboratory-tutkimusyksikön hanketta. Lisätietoja antaa tohtori Vesa Putkinen (etunimi.sukunimi@utu.fi).

Annan suostumukseni aineiston keräämiselle ja käsittelylle tässä tutkimuksessa.

Agree