PETPATH localizer 12


Tehtävänäsi on arvioida, kuinka paljon videon sisällössä esiintyy sinulle esitettyjä käsitteitä (esim. ihmisiä ja ystävyyttä).


Consent for participation:

Osallistuminen tutkimukseen on vapaaehtoista. Tutkittavilla on tutkimuksen aikana oikeus kieltäytyä tutkimuksesta ja keskeyttää tutkimukseen osallistuminen missä tahansa vaiheessa ilman, että siitä aiheutuu heille mitään seuraamuksia. Osallistujia ei voida tunnistaa vastausten perusteella. Tutkimus on osa Turun PET-keskuksessa toimivan Human Emotion Systems Laboratory-tutkimusyksikön hankkeita, ja annettuja vastauksia tullaan hyödyntämään usean eri aivokuvantamistutkimuksen datan analysoinnissa. Osallistujalla on oikeus kysyä lisätietoja tutkimushenkilökunnalta missä tahansa tutkimuksen vaiheessa. Jatkamalla tutkimukseen vahvistat tulleesi informoiduksi edellä mainituista koehenkilöä koskevista oikeuksistasi ja annat suostumuksen kerätä ja käsitellä vastauksiasi tutkimuskäytössä.

Agree