Hyvät ja pahat tunteet


Tässä kokeessa sinulle esitetään kuvia erilaisista tilanteista. Tehtävänäsi on arvioida kuvien aiheuttamia tuntemuksia.


Consent for participation:

Research bulletin can be read here

Kiitos osallistumisesta tutkimukseen.

Osallistuminen on täysin vapaaehtoista, ja voit lopettaa kokeen milloin tahansa. Kerättyä aineistoa käsitellään luottamuksellisesti Suomen henkilötietolain mukaisesti. Vain tutkimusryhmän jäsenillä on pääsy aineistoon. Aineisto säilytetään Turun yliopiston suojatulla palvelimella. Osallistujia ei voida tunnistaa vastausten perusteella. Tutkimustulokset julkaistaan tieteellisissä lehdissä. Tutkimus on osa Turun PET-keskuksessa toimivan Human Emotion Systems Laboratory-tutkimusyksikön hanketta. Lisätietoja antaa professori Lauri Nummenmaa (etunimi.sukunimi@utu.fi).

Annan suostumukseni aineiston keräämiselle ja käsittelylle tässä tutkimuksessa.

Agree