Vitutuksen kehonkartat


Vitutus on suomalainen kansallistunne. Tässä kokeessa selvitämme sitä, missä päin kehoa vitutus tuntuu. Kokeeseen kuuluu muutama taustatietokysymys sekä vitutuksen kehollisia reaktioita kartoittava kysely.


Consent for participation:

Research bulletin can be read here

Kiitos osallistumisesta tutkimukseen.

Osallistuminen on täysin vapaaehtoista, ja voit lopettaa kokeen milloin tahansa. Kerättyä aineistoa käsitellään luottamuksellisesti Suomen henkilötietolain mukaisesti. Vain tutkimusryhmän jäsenillä on pääsy aineistoon. Aineisto säilytetään Turun yliopiston suojatulla palvelimella. Osallistujia ei voida tunnistaa vastausten perusteella. Tutkimustulokset julkaistaan tieteellisissä lehdissä. Tutkimus on osa Turun PET-keskuksessa toimivan Human Emotion Systems Laboratory-tutkimusyksikön hanketta. Lisätietoja antaa tutkijatohtori professori Lauri Nummenmaa (etunimi.sukunimi@utu.fi).

Annan suostumukseni aineiston keräämiselle ja käsittelylle tässä tutkimuksessa.

Agree