Musiikin synnyttämät keholliset tuntemukset


Kokeen aikana kuulet musiikkinäytteitä, ja sinua pyydetään arvioimaan, millaisia tunteita ja kehollisia tuntemuksia ne herättävät


Consent for participation:

Kiitos osallistumisesta tutkimukseen.

Osallistuminen on täysin vapaaehtoista, ja voit lopettaa kokeen milloin tahansa. Kerättyä aineistoa käsitellään luottamuksellisesti Suomen henkilötietolain mukaisesti. Vain tutkimusryhmän jäsenillä on pääsy aineistoon. Aineisto säilytetään Turun yliopiston suojatulla palvelimella. Osallistujia ei voida tunnistaa vastausten perusteella. Tutkimustulokset julkaistaan tieteellisissä lehdissä. Tutkimus on osa Turun PET-keskuksessa toimivan Human Emotion Systems Laboratory-tutkimusyksikön hanketta. Lisätietoja antaa akatemiatutkija Vesa Putkinen (etunimi.sukunimi@utu.fi).

Klikkaamalla "Suostun" hyväskyn nämä ehdot ja annan suostumukseni aineiston keräämiselle ja käsittelylle tässä tutkimuksessa.

Agree