Mielihyvätutkimus (Pleasure Experiment)


Mielihyvä ohjaa ihmisen toimintaa voimakkaasti. Koemme usein mielihyvää biologisten perustarpeiden täyttämisestä, mutta myös lukemattomat muut asiat voivat tuntua meistä miellyttäviltä. Tässä kokeessa kartoitamme, kuinka voimakasta iloa, onnea, mielihyvää ja nautintoa erilaiset asiat ihmisille aiheuttavat.


Consent for participation:

Tutkimustiedote: Hyvä tutkimukseen osallistuja, L​ämmin kiitos osallistumisestasi mielihyvätutkimukseen! Tällä tiedotteella pyydämme suostumustasi tähän tutkimukseen.

Mielihyvä ohjaa ihmisen toimintaa voimakkaasti. Koemme usein mielihyvää biologisten perustarpeiden täyttämisestä, mutta myös lukemattomat muut asiat voivat tuntua meistä miellyttäviltä. Tässä kokeessa kartoitamme, kuinka voimakasta iloa, onnea, mielihyvää ja nautintoa erilaiset asiat ihmisille aiheuttavat.

Tutkimuksen kulku: Koko tutkimukseen vastaaminen kestää noin 20 minuuttia. Sinulle esitetään ruudulla aina yksi asia (kuten ”ystävät”) kerrallaan. Tehtävänäsi on arvioida, kuinka paljon iloa, onnea, mielihyvää ja nautintoa tämä asia tai sen saaminen sinulla aiheuttaisi. Voit arvioida niin monta asiaa kuin haluat – jos haluat lopettaa kokeen tekemisen kesken, voit yksinkertaisesti sulkea selaimesi. Siihenastiset vastauksesi tallentuvat automaattisesti. Jos taas haluat keskeyttää kokeen välillä, pääset kirjautumaan etusivulta kokeeseen uudelleen tunnuksesi avulla.

Tutkimuksiin osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja voit keskeyttää kokeen milloin tahansa antamatta perustetta. Tutkimusaineistoa käsitellään luottamuksellisesti henkilötietolain edellyttämällä̈ tavalla ja ainoastaan tutkimusryhmän jäsenten toimesta. Aineisto säilytetään salatulla palvelimella Turun yliopistossa, eikä vastaajaa voida tunnistaa hänen vastaustensa perusteella. Tutkimustulokset analysoidaan ryhmätasolla koodattuna, eikä yksittäinen henkilö ole niistä tunnistettavissa. Tutkimustuloksia julkaistaan suomalaisissa ja kansainvälisissä tieteellisissä artikkeleissa em. eettisiä ja tietojen luottamuksellisuutta koskevia periaatteita noudattaen. Selaimen tunnistetietoja ei tallenneta. Tutkimus on Turun PET-keskuksen Human emotion systems – tutkimusryhmän hanke.

Lisätietoja tutkimuksesta antaa Prof. Lauri Nummenmaa Aalto yliopisto ja Turun PET keskus lauri.nummenmaa@aalto.fi

Ennen tämän suostumuksen antamista olen lukenut ja ymmärtänyt saamani tutkimustiedotteen, sekä saanut riittävästi tietoa tutkimuksen kulusta. Minulle on selvitetty, että minusta kerättäviä tutkimustietoja tullaan käsittelemään luottamuksellisina siten, että niistä ei voida tunnistaa henkilöllisyyttäni. Ymmärrän, että osallistumiseni tutkimukseen on täysin vapaaehtoista ja että voin missä tutkimuksen vaiheessa tahansa keskeyttää tutkimuksen antamatta perustetta. Minulle on lisäksi selvitetty, että halutessani saan tutkimustiedotteessa nimetyltä tutkijalta lisätietoja tutkimuksen yleisistä periaatteista ja edistymisestä. Ymmärrän, että aineistoa kerätään pelkästään tieteellistä tutkimusta varten eikä sitä luovuteta osittainkaan koehenkilölle itselleen, ja että tietokoneeni IP-osoitetta tai muita tunnistetietoja ei tallenneta.

Klikkaamalla alla olevaa painiketta annan suostumukseni tutkimuksen yhteydessä tapahtuvaan tietojen keräämiseen ja niiden käsittelyyn tiedotteessa kuvatulla tavalla.

Tästä elektronisesta suostumuksesta säilytetään digitaalinen merkintä tutkimuksesta vastaavan tutkijan tiedostoissa.

Agree